Usługi elektryczne

ElektrykW naszej ofercie dostępne są usługi elektryczne. Specjalizujemy się między innymi w sprawdzaniu instalacji elektrycznych oraz montażu anten i alarmów monitoringu. Regularne kontrolowanie stanu technicznego instalacji elektrycznej zapewnia jej prawidłowe działanie. Dodatkowo specjalistyczne przeglądy potwierdzają sprawność użytkowania urządzeń technicznych oraz są gwarantem bezpieczeństwa pod względem zagrożeń pożarowych.

Zgodnie z ustawą Prawa budowlanego, przeglądy instalacji elektrycznej powinno się przeprowadzać co najmniej raz na pięć lat. Taka kontrola weryfikuje sprawność stanu połączeń, odporności izolacji przewodów, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwpożarowych oraz stan uziemień instalacji i aparatów. W budynkach ze starą instalacją elektryczną zaleca się, aby przeglądy wykonywane były częściej. Oferujemy kompleksowe wykonanie prac dla domów jednorodzinnych, mieszkań oraz obiektów usługowych i przemysłowych. W naszej firmie znajdują się wyszkoleni specjaliści mający wieloletnie doświadczenie w branży. Do pracy wykorzystujemy profesjonalny sprzęt, pozwalający na sprawną, efektywną i przede wszystkim bezpieczną realizację wszystkich zleceń.

Obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznych obejmują:

  • pomiary kontrolne,
  • próby eksploatacyjne,
  • oględziny widocznych części przewodów elektrycznych,
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwpożarowej